I made my MA at the University of Arts and Design Helsinki (Aalto University) and my background is in textile arts.
I focus on artworks made with a technique I've developed on the basis of painting,
drawing, papermaking, embroidery and textiles and explore the borderlines of physical and immaterial feelings.
I live and work in Helsinki and Sipoo, Finland.

Olen taiteen maisterin opinnoissani perehtynyt mm. erilaisiin tekstiilitekniikoihin ja niiden pohjalta
kehittänyt oman tekniikkani, joka perustuu,
maalaukseen, piirustukseen, paperinvalmistukseen, kirjontaan sekä tekstiiliin.
Teoksissani pohdin ihmisen henkistä ja fyysistä olemusta.
Työskentelen Helsingissä ja Sipoossa.


  artist statement

 
  cv in pdf format  
  ripustusohjeet  
  hanging instructions  
  video of the process making "Ready to Fly"
in vimeo.com

 
  video 2012
in vimeo.com